Als maker en mens ben ik altijd geboeid door de denkpatronen, overtuigingen en taboes die we ons als mens hebben toegeëigend.
In een wereld die steeds meer polariseert houd ik me bezig met de vragen: als alles ter discussie staat, wat bindt ons dan nog? hebben we nog een gezamenlijke werkelijkheid? In tijden van polarisatie, hoe komen we dan nog bij de ander uit?
Met deze onderwerpen in gedachten leg ik verbanden tussen kijken, luisteren, mijn persoonlijke context, politiek, religie, de zoektocht naar waarheid en de stilte.
De laatste tijd ligt mijn focus op tekst en dialoog waarin deze vragen terugkomen.


As a maker and a human being, I have always been fascinated by the patterns of thought, beliefs and taboos that we have internalized.
In a world that is becoming more and more polarising, I am interested in the questions: if everything is up for discussion, what is left for us to share? Do we still have a common reality? In times of polarisation, how can we still reach the other?
With these topics in mind, I make connections between looking, listening, my personal context, politics, religion, and the search for truth and silence.
Recently, my focus has been on text and dialogue in which these questions recur.
 


2014-2018 Bachelor in Photography (with Honours), University of the Arts Utrecht 

>>Contact
giulia.dejong@live.nl
+31(0)644070279 >>Past Events

16/12/2018-09/03/2019
Exhibition : This window is not my border
Bellamy Kabinet, Amsterdam

10/11/2018-11/11/2018
Exhibition : Take a walk on the wild side 
Open Ateliers Nieuwmarkt x NH Barbizon Palace, Amsterdam

05/05/2018-18/06/2018
Exhibition :
An Idealistic Piece of a Dutch Woman being Given 156 Keys
Kriterion, Amsterdam

17/11/2017-19/11/2017
Group exhibition : Perpetual Motive
Kolder, Gent

25/02/2017-26/02/2017
Group Exhibition: .P&G 
Lab111, Amsterdam

11/06/2016-12/06/2016
Group Exhibition : WE ARE NOW HERE A-lab, Amsterdam

6/11/2015
Group Exhibition: EDITED BY Kunstwest, Amsterdam